Frekvenční měniče a softstartéry Danfoss VLT®:

1

Již nepatrná změna otáček motoru způsobí znatelný pokles výkonu motoru a tedy i pokles spotřebované energie !!!

Jsme obchodním partnerem společnosti Danfoss s.r.o., divize elektrických pohonů VLT®. V rámci ostatních partnerských firem nabízíme výrobní program firmy Danfoss po celé republice. Společně s nabídkou výrobního sortimentu nabízíme a garantujeme servisní činnost u měničů frekvence a ostatních pohonů Danfoss.

Navrhneme Vám optimální řešení Vaší aplikace:

 • vypracování předběžného návrhu s cenovou nabídkou a případným výpočtem úspor elektrické energie s dobou návratnosti aplikace s frekvenčním měničem
 • vypracování případné projektové dokumentace
 • realizace montáží
 • seřízení a odzkoušení zařízení
 • energetickou optimalizaci aplikace
 • servisní činnost

Přehled sortimentu Danfoss - divize elektrické pohony VLT®:

Měnič kmitočtu VLT® Micro Drive
2
 • univerzální frekvenční měnič pro řízení střídavých motorů s výkonem do 7,5 kW. Malý měnič s maximálním výkonem a spolehlivostí
 • je vyráběn s ohledem na životní prostředí a splňuje směrnici RoHS
 • je standardně vybaven řídicí deskou s lakovanými plošnými spoji
 • vyznačuje se jednoduchou obsluhou, rychlým seřizováním
 • měnič má zabudovaný logický stavový regulátor Smart Logic Controler
 • RFI filtr, brzdný střídač je integrován v měniči
 • kompaktní design měniče umožňuje instalaci více měničů vedle sebe
 • stupeň krytí IP20
 • je dokonalou volbou pro průmyslové, energetické a OEM aplikace
Měnič kmitočtu řady VLT® 2800
3
 • vysoce kompaktní měnič kmitočtu vyvinutý speciálně pro nízkovýkonové aplikace do 18,5 kW
 • víceúčelový měnič pro široké spektrum aplikací
 • kompaktní design měniče umožňuje instalaci více měničů vedle sebe
 • má vestavěný RFI filtr a tlumivky ve stejnosměrném meziobvodu
 • jednoduché nastavení a seřizování
 • stupeň krytí IP20
 • je určený pro průmyslové, energetické a OEM aplikace
Měnič kmitočtu řady VLT® Automation Drive FC 300
4
 • vysoce flexibilní a úsporný měnič kmitočtu vhodný pro veškeré aplikace - od jednoduchých regulací až po dynamické servomechanizmy s výkonem do 1 MW
 • měnič má zabudovaný logický stavový regulátor Smart Logic Controler
 • má vestavěný RFI filtr a tlumivky ve stejnosměrném meziobvodu
 • standardní komunikační rozhraní USB a RS 485
 • stupeň krytí IP20, IP21, IP55, IP66
 • možnost rozšíření o volitelné V/V moduly (digitální vstupy/výstupy, připojení čidel otáček pro synchronizaci rychlostí, určování polohy, atd.)
 • řada měničů FC 302 má navíc funkci bezpečného zastavení "Safe Stop" podle EN 954-1, kategorie 3
 • jeho konfigurovatelné a příjemné rozhraní podporuje místní jazyky
Měnič kmitočtu řady VLT® HVAC Drive FC 100
5
 • představuje špičkový produkt pro aplikace vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC). Modernizované funkce monitorování energetické spotřeby, systémové údržby a provozu činí z tohoto měnič dokonalý doplněk čerpadel, ventilátorů a kompresorů s výkonem do 1,1 MW
 • měnič má zabudovaný logický stavový regulátor Smart Logic Controler
 • má vestavěný RFI filtr a tlumivky ve stejnosměrném meziobvodu
 • standardní komunikační rozhraní USB a RS 485
 • stupeň krytí IP20, IP21, IP55
 • možnost rozšíření o volitelné V/V moduly (digitální, analogové vstupy/výstupy, pulsní vstupy/výstupy, atd.)
 • vícenásobné PID regulátory pro modernizovanou HVAC regulaci, kaskádní regulátor čerpadel a další skvělé funkce a vlastnosti měniče
 • jeho konfigurovatelné a příjemné rozhraní podporuje místní jazyky
Měnič kmitočtu řady VLT® AQUA Drive FC 200
6
 • měnič pro aplikace v oblasti vodárenství a zpracování odpadních vod. Díky široké paletě výkonných funkcí poskytuje nejnižší náklady na vlastnictví pro vodárenské aplikace s výkonem do 630 kW.
 • měnič má zabudovaný standardní regulátor kaskády
 • má vestavěný RFI filtr a tlumivky ve stejnosměrném meziobvodu
 • standardní komunikační rozhraní USB a RS 485
 • stupeň krytí IP20, IP21, IP55, IP66
 • možnost rozšíření o volitelné V/V moduly (digitální, analogové vstupy/výstupy, pulsní vstupy/výstupy, atd.)
 • Automatické ladění PI regulátorů (Auto tunning), režim plnění potrubí, detekce křivky čerpadla, střídání motorů, kompenzace průtoku a další funkce
 • jeho konfigurovatelné a příjemné rozhraní podporuje místní jazyky
Decentrální měnič kmitočtu řady VLT® Decentral FCD 300
7
 • měnič kmitočtu určený pro decentrální instalace s výkonem do 3,3 kW. Měnič je možné namontovat na stěnu vedle motoru nebo přímo na motor
 • odolný lakovaný povrch měniče
 • stupeň krytí IP66, aby odolalo normálnímu čištění
 • decentrální způsob řízení redukuje potřebu silových a řídicích rozvádečů
 • kompatibilní s IEC 61000-3-2, UL a C-tick
 • je určený pro průmyslové a potravinářské decentrální aplikace
Motor s měničem kmitočtu řady VLT® DriveMotor FCM 300
8
 • měnič kmitočtu kombinovaný s motorem pro aplikace s výkonem do 7,5 kW
 • přednastavená adaptace mezi měničem kmitočtu motorem umožňuje přesné a energeticky úsporné řízení provozu
 • stupeň krytí IP55, volitelné IP56 a IP66 aby odolalo normálnímu čištění
 • zařízení splňuje normy EMC
 • je určený pro aplikace s čerpadly, ventilátory, dopravníky a jednoúčelovými stroji
Měnič velkých výkonů řady VLT® High Power Drives
9
 • u měničů velkých výkonů dostanete veškeré výhody, se kterými jste se seznámili u měničů s nižším výkonem, včetně uživatelsky přívětivého uvedení doprovodu. Výkon měničů VLT® vzrůstá až na 1,2 MW.
 • měniče velkých výkonů jsou vysoce energeticky účinné, 98% výkonu se předává do motoru
 • měniče odvádějí 85% přebytečného tepla skrz chladicí desky v zadním chladicím kanálu z měniče i rozváděče
 • stupeň krytí IP00, IP21, IP54
 • měniče velkých výkonů patří svou konstrukcí mezi nejmenší ve svém výkonovém rozsahu a jejich veškeré příslušenství je sestaveno a otestováno ve výrobě
 • volitelně je možné dodat filtry harmonického zkreslení, sinusové filtry atd.
Sofstartéry řady VLT® MCD 100, 200, 3000
10
 • softstartér MCD 100 je ekonomicky výhodný a nesmírně kompaktní softstartér pro střídavé motory do 11 kW, což je dáno jeho jedinečnou polovodičovou konstrukcí
 • vzhledem k použití nejmodernějších technologií, jako jsou nové algoritmy řízení polovodičů a konstrukce bypassového stykače, jsou softstartéry řady MCD 200 velmi kompaktní a ztrátový výkon je velmi nízký. Výkonový rozsah softstartérů je do 110 kW.
 • softstartér MCD 3000 je vrcholné řešení pro spouštění motorů. Proudové transformátory měří proud motoru a poskytují zpětnou vazbu pro řízený rozběh motoru, ale také četné funkce ochrany motoru.
 • numerický displej a klávesnice usnadňují programování. Na displeji je zobrazován provozní stav, např. proud motoru.
Filtry harmonických frekvencí VLT® AHF 005/010, dU/dt filtry, ostatní příslušenství
11
 • snadné a učinné řešení pro odstranění zkreslení harmonickými frekvencemi nabízejí filtry harmonických AHF 005/010. Připojují se na vstup měničů kmitočtu Danfoss. Filtry snižují celkové harmonické zkreslení na 5% nebo 10%.
 • filtry dU/dt redukují nežádoucí frekvence vyskytující se nad přepínací frekvencí měniče. Filtry je vhodné použít na aplikace se staršími motory (snížená izolace motoru), v agresivnějším prostředí, nebo v aplikacích s možností elektrického výboje.
 • pro nastavování měničů kmitočtu VLT® je k dispozici široký výběr programů a ostatního příslušenství. Programy lze zdarma stáhnout z internetu a objednací čísla příslušenství měničů kmitočtu jsou uvedena v návodech na obsluhu, které jsou součástí každé dodávky měniče kmitočtu, nebo na webových stránkách Danfossu.

Náklady na energie:

 • V posledních několika letech rapidně vzrostly náklady nejen na elektrickou energii, ale také na ostatní zdroje energie. Tento trend bude i nadále pokračovat. Přichází tedy v úvahu požadavek na úspory energií. Z důvodu úspor elektrické energie jsou například vzduchotechnické jednotky s konstantním průtokem média rekonstruovány na řízení s variabilním průtokem vzduchu pomocí frekvenčního měniče, který mění otáčky motoru, pohánějícího ventilátor a tím mění průtočné množství vzduchu.
 • Tím zajistí nejen úspory energie, ale také plynulé najíždění motoru na požadované otáčky a přesnější a kvalitnější řízení motoru podle dané fyzikální veličiny.
 • Frekvenční měniče Danfoss řady HVAC VLT FC 100 jsou speciálně připravené na řízení a regulaci čerpadel, ventilátorů a kompresorů.

O aplikacích s frekvenčními měniči Danfoss mohou například referovat následující zákazníci:

12

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám budeme k dispozici ...