Výroba rozváděčů

Image 0 - Výroba rozváděčů
Výroba rozváděčů
Výroba rozváděčů

Vyrábíme rozváděče pro řízení technologických procesů s instalovanými řídícími systémy (pro pracovní stroje, průmyslovou automatizaci, různá odvětví měření a regulace) a dále rozváděče nízkého napětí.


Pro zákazníky zhotovíme rozváděče dle předem dodané technické a výkresové dokumentace. Nabízíme také možnost zadat vypracování technické a výkresové dokumentace naší projekční kanceláři.

Výroba rozváděčů a skladové prostory firmy se nacházejí v Býšti.   

Konstrukce a přístrojové vybavení rozváděčů

  • Skříně pro rozváděče používáme oceloplechové, nerezové nebo plastové, vždy dle přání zákazníka.
  • Do skříní a rozvodnic jsou osazovány přístroje podle projektové dokumentace a přání zákazníka od tuzemských i zahraničních výrobců.
  • Kabeláž a propojení přístrojů je vedena v plastových žlabech.
  • Při montáži skříní je postupováno dle norem ČSN. Pro každý rozváděč je vypsána průvodka výroby, kde je postup zdokumentován.
  • Pro přehlednost a diagnostiku bez projektové dokumentace jsou vodiče ve svorkovnicích a svorkách přístrojů označovány směrovým značením.

Ke každému rozváděči zákazník obdrží protokol o kusové zkoušce včetně ES-prohlášení o shodě.